Om onze snelle groei in goede banen te leiden werd het tijd om na te denken over ons organisatiemodel. Wij hebben gekozen voor zelfsturende teams. Wij kennen geen afdelingen maar teams zoals: Team Collega’s, Team Omzet, Team Werkplek etc. Iedere medewerker kiest twee teams waarvoor hij zich, naast zijn gewone werkzaamheden, gaat inzetten.